Nämä asiat kannattaa huomioida jääkiekkomailaa ostaessa

Jääkiekkomailan tärkeimmät ominaisuudet ovat sen kepeys, jäykkyys sekä lapamalli. Ne tulisi ainakin ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessä. Pelaajan henkilökohtaiset mieltymykset ja fyysiset ominaisuudet vaikuttavat vahvasti, joten mailojen suositut ominaisuudet voivat vaihdella suuresti. Käsituntuma on myös tärkeässä roolissa, sillä mailan pitää tuntua “omalta”. Varren paksuus ja kulmikkuus vaikuttavat varsinkin pienikätisempien pelaajien mailavalintoihin. Divaripelaajat pitävät usein tärkeänä ominaisuutena mailan lietä, eli lavan ja varren kulmaa, ja sitä että se sopii hyvin omaan peliasentoon.

Mailan lapa on yksi tärkeimmistä tekijöistä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Suurin osa pelaajista kiinnittääkin tarkasti huomiota lapamalliin tehdessään valintaa eri jääkiekkomailojen välillä. Design ja mailan ulkonäkö vaikuttavat myös tutkitusti siihen, mikä maila hyllyltä tarttuu matkaan. Tähän vaikuttaa hyvin paljon pelaajan omat ulkonäölliset mieltymykset. Esimerkiksi Bauerin mailojen ulkonäkö on saanut suuren suosion pelaajien keskuudessa. CCM ja Warrior ovat myös huomionarvoisia vaihtoehtoja, kun halutaan näyttävä jääkiekkomaila. Toiset pelaajat taas eivät välitä mailan ulkonäöstä niin paljoa, eivätkä olisi valmiita maksamaan ylimääräistä hienosta mailasta, vaan tärkeimpiä tekijöitä ovat sen ominaisuudet ja hinta-laatusuhde.

Mailan pinta on myös tärkeä tekijä. Tahmea grippipinta antaa pelaamiseen paremman otteen ja useimmat jääkiekkoilijat pitävätkin grippiä ehdottomana, eivätkä ikinä pelaa mailalla, josta grippi puuttuu. Hyvä grippi on sellainen, jossa on pitoa, eli käsi pysyy kiinni laukauksen aikana, mutta kättä on myös voitava liikutella vaivatta mailan vartta pitkin. Gripin on siis oltava sopia, ei liian liukas, eikä liian pitävä. Liukkaalla pinnalla maila lipeää helposti käsistä ja kohokuvioitu mailan varsi taas kuluttaa pelihanskoja liian nopeasti.

Kickpoint, eli kohta, josta maila taipuu laukauksen aikana, on yksi tärkeistä tekijöistä enemmän harrastukseen uppoutuneiden parissa. Kickpointin sijainti voi vaikuttaa pelaajan vetojen ja aloitusten onnistumiseen.

Tietenkin mailaa valitessa on hyvä kiinnittää huomiota valmistajaan ja mailan laatuun. Tuotteen laadulla on usein suora vaikutus siihen, kuinka hyvin se menestyy markkinoilla ja menestyvien tuotteiden kysyntä on suurempi. Laadulla tarkoitetaan kaikkia niitä tuoteominaisuuksia, jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeet. Jääkiekkomailan laatu on käsitteenä osittain subjektiivinen – eli omaan henkilökohtaiseen mielipiteeseen perustuva – sillä jokainen pelaaja arvostaa tuotteissa eri piirteitä. Tästä syystä jääkiekkoa harvemmin tai silloin tällöin pelaava voi kokea huononkin mailan laadukkaaksi, kun kokemusta hyvistä mailoista ei ole ja huonokin tyydyttää pelaajan tarpeet. Samalla ammattilainen, joka pelaa usein ja tietää enemmän aiheesta, ei koe samaa mailaa hyväksi, koska hän vaatii mailaltaan parempaa suorituskykyä ja monipuolisempia ominaisuuksia.

Jääkiekkomailan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät eivät siis ole yksittäisiä tekijöitä vaan siihen vaikuttaa useamman tekijän summa. Jokaisen jääkiekkoilijan tulee siis pohtia omalla kohdallaan, mitä asioita hän pitää tärkeänä ja kuinka paljon mailan ominaisuuksilla on vaikutusta ostopäätöstä tehdessä. Aloittelijalle paras maila saattaa olla se kaikkein edullisin vaihtoehto kun taas pidempään pelanneet arvostavat enemmän laatua ja tiettyjä ominaisuuksia.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *